Дрьомін Віктор Миколайович


Дрёмин Виктор Николаевичзавідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, Член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, керівник Одеського центру з проблем вивчення організованої злочинності та корупції

Народився 24 січня 1953 р. Закінчив у 1977 р. юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою.

З вересня 1977 р. по травень 1991 р. асистент, старший викладач, доцент кафедри криміналістики, кримінального права та процесу юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова.

1991-1994 рр. – докторант кафедри кримінального права та кримінології  Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

1994-1998 рр. – доцент кафедри кримінального права, кримінально-виконавчого права та кримінології Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова.
З 1 січня 1998 р. по теперішній час – завідувач кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права Одеської національної юридичної академії.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Криміногенний вплив раніше судимих осіб на неповнолітніх» зі спеціальності 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право  захистив  23 травня 1983 р. у спеціалізованій вченій раді Д 068.18.14 Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Вчене звання – доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики (рішення Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 23 липня 1986 р.).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільства» зі спеціальності 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право  захистив  14 травня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді  Д 41.086.01 Одеської національної юридичної академії.

Основні напрями наукових досліджень – методологія сучасної кримінології; теоретичні та практичні питання вивчення причин та протидії злочинності; протидія корупції, організованій та транснаціональній злочинності, тероризму;  кримінологічні основи удосконалення системи кримінальної юстиції; проблеми теорії та практики кримінально-виконавчого права, удосконалення діяльності органів та установ кримінально-виконавчої системи, застосування міжнародних стандартів прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи; теоретичні та практичні питання застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

Автор більш 110 наукових праць, загальним обсягом більш 120 д.а.
Монографій – 5, з яких одна – індивідуальна, обсягом 35, 8 ум. друк. аркушів та 4  колективних, у яких автором написані самостійні розділи.
Навчальних та навчально-методичних посібників  – 10.

Керівник робочої групи при Міністерстві юстиції України, яка розробляла проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (1999-2000 рр.).
У складі колегії відповідальних редакторів та робочої групи експертів, створеної на базі Антитерористичного центру при СБ України брав участь у розробці проекту Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (2001-2002 рр.).
Був членом наукової групи з розробки проекту Закону України «Про кримінологічну експертизу» ( 2002-2004 рр.).
Приймав участь у діяльності робочій групі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо розробки проекту закону «Про систему пробації в Україні» (2008-2009 рр.)

Приймав участь у роботі Консультативної ради з питань ювенальної юстиції Інституту законодавства Верховної ради України (2008 р.)
Брав участь у підготовці рішень Ради національної безпеки і оборони України  від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів», від 4 квітня 2008 року «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення антикорупційної політики», від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координації діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції» (Лист РНБО України від 10.03.2010 № 2/9-512-2-5).

Здійснював експертизу Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про засади запобігання та протидії корупції»  (Відомості Верховної Ради України, 2009, № 45, ст. 691) (березень-квітень 2010 р).

Науковий консультант у міжнародному проекті «Система кримінальної юстиції в Україні», який координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії і здійснювався Центром з прав людини Школи права Ноттінгемського університету та кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права ОНЮА (1999-2000 рр.).
Науковий керівник  експерименту з проблем застосування пробації в Україні, якій здійснювався  спільно з Державним департаментом з питань виконання покарань України та Лондонською службою пробації (2000-2002 рр.).

Захищено під керівництвом  шість кандидатських дисертацій.   Здійснює керівництво п’ятьма аспірантами.

Член редакційної колегії Міжнародного кримінологічного  альманаху «Організована злочинність, тероризм і корупція» (Москва-Вашингтон-Владивосток-Харьків-Одеса) (2003 р.).
Відповідальній редактор наукових збірників:  «Информационное обеспечение противодействия организованной преступности» (2003);  «Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания»  (2003); «Корупція: регіональні та галузеві тенденції» (2003), «Правовые проблемы противодействия организованной преступности» (2005), «Права человека и борьба с преступностью» (2006), «Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии»  (2007), «Сучасна кримінологія та проблеми протидії злочинності» (2008).

Член Координаційного бюро з проблем кримінології Національної академії
правових наук України (з 1999 р.).
Член Європейської кримінологічної асоціації (з 2003 р.).
Зарубіжний член кримінологічної асоціації Росії (з 1982 р.)
Член правління Українського пенітенціарного товариства (з 2002 р.)

Брав участь у понад сорока  національних та міжнародних конференціях, наукових семінарах,  зокрема:
3-й річній конференції Європейського кримінологічного товариства (Хельсінкі, 2003); 4-й річній конференції Європейського кримінологічного товариства (Амстердам, 2004); колоквіумі «Реформування системи кримінального судочинства у частині захисту прав людини у країнах Центральної та Східної Європи» (Ноттінгем, 2000); міжнародній конференції з програми регіональних партнерських зв’язків REAP – Conference Proceedings: The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society (Київ, 1999); міжнародному семінарі з питань практичного застосування європейських конвенцій у сфері кримінального права, організованому Радою Європи (Одеса, 1998);  3-й та 4-й міжнародних конференціях «Інформаційні технології та безпека (Партеніт, Україна, 2003, 2004);  міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми боротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності» (Харків, 1998); міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні»  (Харків, 1999); міжнародній науково-практичній конференції «Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення» (Харків, 2001); міжнародному семінарі «Інформаційне забезпечення боротьби з організованою злочинністю» (Одеса, 2002);  науково-практичному семінарі «Корупція: регіональні та галузеві тенденції, проблеми попередження» (Одеса, 2003); міжнародному науково-практичному семінарі «Боротьба зі злочинністю та права людини» (Одеса, 2006);  5-й міжнародній науково-практичній конференції «Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке» (Москва, 2008)  тощо.

Читав лекції з проблем протидії організованій злочинності та корупції в Американському університеті (Вашингтон, США, лютий 2005 р. ). Інформація:
policy-traccc.gmu.edu/publications/publications_oc.html ;
у Школі права Піттсбурзького університету (Піттсбург, США) – січень 2005 р. Информация – «OrganizedCrime, PoliticsandLawinUkraine»

Учасник українсько-американської програми «Верховенство права», яка здійснювалась Національним інститутом юстиції США та Академією правових наук України (1999-2000 рр.).
Керівник проекту, в рамках якого розроблено діючий веб-сайт «Кримінологія та кримінальна юстиція в Україні» .
Український координатор проекту  Британської Ради з розвитку партнерських зв’язків (REAP), який координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії   (2000-2002 рр.) з метою розробки разом з ученими Ноттінгемського університету навчального курсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини в сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи».

З 2003 р. по теперішній час – керівник Одеського центру з проблем вивчення організованої злочинності та корупції, який був створений  в рамках міжнародного проекту «Центри з вивчення транснаціональної злочинності та корупції (TraCCC) в Україні, Росії, Грузії та США» на підставі договору між Американським університетом (Вашингтон, США)  та ОНЮА (2002-2005 рр.). Розроблено діючий веб-портал «Одеський центр з вивчення організованої злочинності та корупції».

Нагороди: Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1997 р); Почесний знак МОН України «За наукові досягнення» (2007 р.);  Почесні грамоти.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДРЬОМІНА В.М.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *