Історія кафедри

КафедраІсторія кафедри, як і уся історія університету, бере початок з юридичного факультету Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Кримінологічна наука у нашій державі пройшла у своєму розвитку різні етапи, серед яких були і періоди суспільного визнання, і десятиріччя вигнання з навчальних курсів. Знаменними стали шістдесяті роки, коли з’явилися перші фундаментальні роботи з кримінології.

Відродження кримінології не пройшло повз наукову думку юридичного факультету Одеського університету. У 1966 році на знову відкритому денному відділенні юридичного факультету була введена в навчальні плани не зовсім відома серед практичних працівників навчальна дисципліна — кримінологія. В роки панування в юридичній науці догматичних дисциплін, викладання кримінології, а фактично — соціології злочинності, свідчило не тільки про наукову сміливість, але і про впевненість у правильності початої справи.

Першими викладачами кримінології були старший викладач М.О. Єльчанінов, який розробив її курс, і кандидат юридичних наук Г.М. Ясинський, який працював у той час прокурором Одеської області. З 1967 по 1975 рік кримінологію викладав М.О. Єльчанінов, з 1975 по 1980 рік — професор Є.В. Додін, під керівництвом якого на факультеті були розпочаті перші кримінологічні дослідження. Становленню кримінології на юридичному факультеті значно сприяв професор В.П. Колмаков, який з 1967 по 1973 роки був деканом факультету й завідуючим кафедрою криміналістики, кримінального права та процесу. В.П. Колмаков створив і викладав новий спецкурс «Попередження злочинності неповнолітніх». Особливістю цього спецкурсу, який згодом читав доцент І.В. Постіка,  є те, що він включав у себе розгорнуту порівняльну кримінологічну характеристику злочинності неповнолітніх, у тому числі в зарубіжних країнах, її причин, та засоби боротьби з нею.

Новий імпульс розвитку кримінології на юридичному факультеті ОДУ дав прихід у 1980 році в якості завідуючого кафедрою кримінального права, процесу і криміналістики відомого в СРСР вченого, професора Л.В. Багрій-Шахматова. У 1983 році під керівництвом професорів Є.В. Додіна і Л.В. Багрій-Шахматова була захищена перша на факультеті дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з кримінології, яку написав В.М. Дрьомін: «Криміногенний вплив раніше засуджених осіб на неповнолітніх». У 1986 році захищається ще одна дисертація з кримінології, автором якої став аспірант В.О. Туляков (науковий керівник — професор Л.В. Багрій-Шахматов). З 1979 року на всіх формах навчання кримінологію став викладати В.М. Дрьомін. З 1986 року ще одним лектором з кримінології став В.О. Туляков. З 1999 року до початку 2001 року на кафедрі працював  відомий кримінолог доктор юридичних наук, професор А.Ф. Зелінський, який був також членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Після його трагічної гибелі у січні 2001 року на кафедрі працював доктор юридичних наук, професор Костенко О.М. (2001-2004 рр.).

Історія викладання та розвитку на кафедрі науки кримінально-виконавчого права пов’язана з предметом, який раніше називався виправно-трудовим правом. Ця дисципліна протягом багатьох років була обов’язковою в юридичних вузах і вивчалася студентами усіх форм навчання. На жаль, на юридичному факультеті не було протягом багатьох років спеціаліста саме з цієї галузі права. Лише з приходом на факультет професора Л.В. Багрій-Шахматова, який мав багато праць з виправно-трудового права і був ініціатором перетворення виправно-трудового права на кримінально-виконавче право, ця наука почала знаходити певне відображення у тематиці наукових досліджень. Курс кримінально-виконавчого права читався різними спеціалістами кримінального профілю. З 1967 року по 1973 рік лектором була начальник жіночої колонії І.М. Кущ. Потім в різні роки цей предмет викладав старший викладач Л.І. Нагерняк, доцент В.В. Тищенко, професор Л.В. Багрій-Шахматов, доцент В.М. Федоров, доцент В.М. Дрьомін. З 1996 року кримінально-виконавче право викладав також доцент  С.О. Стефанов, а з 2007 року – доцент Д.В. Ягунов.

З 1 січня 1998 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» (на той момент Одеській державній юридичній академії) за ініціативою професора С.В. Ківалова створюється кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права, завідувачем якої з моменту створення і до сьогодні є доктор юридичних наук, професор Дрьомін В.М.  Організаційно кафедра включена до складу Інституту прокуратури та слідства.

На кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота. Захищені дві докторських дисертації  (В.О. Туляков «Учение о жертве преступления: социально-правовые основы», В.М. Дрьомін «Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільства»).  Під керівництвом завідувача кафедри Дрьоміна В.М. з 2002 р. по 2009 р. захищені шість кандидатських дисертацій (І.Іваненко «Бандитизм: криминологическое и уголовно-правовое исследование», С.В. Черкасов «Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання», С.О. Стефанов «Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі», А.А. Березовський «Кримінологічні основи амністії», Ю.О. Стрелковська «Маргінальні групи в структурі організованої злочинності: кримінологічне дослідження», Т.В. Мельничук «Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері»).   Ж. В. Мандриченко захистила дисертацію «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим» (науковий керівник В.О. Туляков).

Кафедра плідно працює над розробкою навчально-методичних матеріалів. Крім того, видана колективна  монографія «Преступность и криминологические основы уголовной юстиции» // Под ред. В.Н. Дрёмина – О. : Фенікс, 2007. – 279 с.) та п’ять індивідуальних монографій, більше трьохсот статей.

Кафедра забезпечує викладання наступних курсів та спецкурсів російською, українською та англійською мовами:

 • Кримінологія
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінологічна віктимологія
 • Транснаціональна злочинність
 • Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції
 • Кримінологічні основи кримінальної юстиції
 • Безпека зовнішньоекономічної діяльності
 • Безпека кредитно-фінансових відносин
 • Попередження злочинності неповнолітніх (2005 р.)
 • Зарубіжні пенітенціарні системи (2007 р.)
 • Відновне правосуддя (2008 р).

Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, семінарах. Так, професори В.М. Дрьомін і В.О. Туляков брали участь у роботі шостого конгресу кримінологів країн Східної Європи (1987, Москва); запрошувалися Міжнародним інститутом соціології і права (Оньяте, Іспанія) для участі в семінарі з проблем насильства стосовно дітей (1991).  Професор В.М. Дрьомін був одним із організаторів і учасників міжнародної конференції «Право й економічне співробітництво» (1990, Москва), учасником міжнародного семінару з проблем попередження ВІЧ/СНІДу, організованого ООН для юристів країн СНД і Східної Європи; семінару Ради Європи, присвяченого практичному застосуванню ряду конвенцій у сфері кримінальної юстиції (1998, Одеса),  3-й річній конференції Європейського кримінологічного товариства (Хельсінкі, 2003); 4-й річній конференції Європейського кримінологічного товариства (Амстердам, 2004); колоквіумі «Реформування системи кримінального судочинства у частині захисту прав людини у країнах Центральної та Східної Європи» (Ноттінгем, 2000); міжнародній конференції з програми регіональних партнерських зв’язків REAP – Conference Proceedings: The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society (Київ, 1999) тощо. Доцент Мандриченко Ж.В. брала участь у Міжнародній конференції «Арбітраж та медіація в теорії і практиці», що проходила в республіці Польща, м. Новий Томишль 16-24 березня 2010 р.

Кафедра була організатором багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових семінарів і конференцій, зокрема Міжнародного семінару «Інформаційне забезпечення боротьби з організованою злочинністю» (Одеса, 2002); науково-практичного семінару «Корупція: регіональні та галузеві тенденції, проблеми попередження» (Одеса, 2003), Міжнародної конференції «Міжнародне право після 11 вересня 2001 року» (Одеса, 2004); Міжнародної науково-практичної конференції «Римський Статут Міжнародного кримінального суду: імплементація на національному рівні» (Київ, 2004); Міжнародного семінару «Безпека в Причорноморському регіоні» (Одеса, 2004); Міжнародного семінару «Правові проблеми протидії організованій злочинності» (Одеса, 2005), Міжнародного науково-практичного семінару «Боротьба зі злочинністю та права людини» (Одеса, 2006) , Міжнародної конференції « Актуальні проблеми кримінології та кримінальної психології (2007),  Міжнародної конференції  «Сучасна кримінологія та проблеми протидії злочинності» (2008). За їх результатами видані збірники наукових статей.

Співробітники кафедри беруть участь у комісіях з розробки законопроектів, здійснюють експертизу законопроектів.

У 2008 році професор Дрьомін В.М. та доцент Ягунов Д.В. брали участь у розробці Проекту закону України «Про пробацію» та Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)» та участь в роботі експертної групи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з питань розробки проекту закону «Про пробацію» та презентація відповідних проектів на засіданнях Консультативної ради з питань ювенальної юстиції при Інституті законодавства Верховної Ради України та під час комітетських слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронноїдіяльності.

Доцент Мандриченко Ж.В. брала участь у розробці Проекту закону України щодо здійснення профілактики правопорушень працівниками Кримінальної міліції у справах дітей (КМСД) на базі трирівневої моделі профілактики підліткової злочинності, 10.09.2009 р.

Кафедра активно підтримує зв’язки із практикою. Професор В.М. Дрьомін був науковим консультантом експерименту з проблем застосування пробації в Україні, якій здійснювався  спільно з Державним департаментом з питань виконання покарань України та Лондонською службою пробації (2000-2002 рр.) у міжнародному проекті «Система кримінальної юстиції в Україні», який координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії і здійснювався Центром з прав людини Школи права Ноттінгемського університету та кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права ОНЮА (1999-2002 рр.).

З метою наближення навчальної і наукової праці до практики на базі Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Одеської області створена філія кафедри. У перспективі планується на основі філії створити кримінологічну лабораторію з вивчення особистості злочинця.

Професор Дрьомін В.М. є членом Наглядової ради Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Одеської області, доцент Ягунов Д.В. є координатором Британсько-української професійної мережі (UUPN) на півдні України, членом науково-методичної ради при Державному департаменті України з питань виконання покарань, членом редакційної колегії щоквартального бюлетеня „Відновне правосуддя в Україні”.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з навчальними закладами та установами України. Професор В.М. Дрьомін здійснює співробітництво з Європейським товариством кримінологів, кримінологічною асоціацією України, Українським пенітенціарним товариством, Координаційним бюро з кримінології АПрН України, кримінологічною асоціацією Росії.

У 1999 р. за ініціативою Президента університету професора С.В. Ківалова створена кримінологічна лабораторія, яка сприяє науковим розробкам співробітників кафедри та забезпеченню навчального процесу.

В рамках партнерства з Національним інститутом юстиції Міністерства юстиції США за підтримки Центру по вивченню транснаціональної злочинності і корупції (TRACCC) співробітниками кафедри створений Одеський центр з вивчення організованої злочинності і корупції,  основними завданнями якого є моніторинг інформаційних наукових і юридичних ресурсів і аналітичні дослідження у сфері протидії регіональній і міжнародній організованій злочинності і корупції.

У 2004 році центром проведена перша українська літня школа з проблем транснаціональної злочинності.

Багато уваги приділяється оснащенню кафедри сучасними засобами, що дозволяють використовувати в науковій і навчальній роботі сучасне комп’ютерне обладнання.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі академії за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право.
При кафедрі функціонує студентське наукове товариство з проблем кримінології і кримінально-виконавчого права. Щорічно кращі студентські доповіді подаються кафедрою на звітну наукову студентську конференцію.

Співробітники кафедри розуміють, що перспективи розвитку молодої кафедри зв’язані насамперед з високою організацією навчальної і наукової праці, написанням підручників, монографій, захистом докторських і кандидатських дисертацій. Уявляється, що для досягнення даної мети в університеті створені всі необхідні умови.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *