Архив рубрики: Статті

«Незаконное использование инсайдерской информации в системе рисков криминологической безопасности фондового рынка Украины»

Рубрика: Мельничук Тетяна Володимирівна, Статті | Оставить комментарий

«REGIONAL DEVELOPMENT AND SPATIAL DISTRIBUTION OF CRIME IN UKRAINE» Melnychuk T.V.

Рубрика: Мельничук Тетяна Володимирівна, Статті | Оставить комментарий

Цитряк В.Я. Підкуп у сфері публічної службової діяльності: кримінологічне дослідження

ЦИТРЯК ВІКТОР ЯРОСЛАВОВИЧ ПІДКУП У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі кримінології … Читать далее

Рубрика: Статті, Цитряк Віктор Ярославович | Оставить комментарий

Ізовіта А.М. «Вивчення та попередження злочинності в сфері земельного ринку в Україні»

ІЗОВІТА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ВИВЧЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на … Читать далее

Рубрика: Ізовіта Андрій Миколайович, Статті | Оставить комментарий

Г.М. Чернишов Передумови тінізації будівельної сфери України

Чернишов Г.М. Національний університет «Одеська юридична академія», аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права   ПЕРЕДУМОВИ ТІНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ (Чернишов Г.М. Передумови тінізації будівельної сфери України // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. … Читать далее

Рубрика: Статті, Чернишов Георгій Михайлович | Оставить комментарий

Г.М. Чернишов До питання про визначення фінансового шахрайства

УДК 343.9:343.37(477) Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право   Чернишов Г.М. аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету “Одеська юридична академія”   ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА (Чернишов Г.М. До питання про визначення фінансового шахрайства … Читать далее

Рубрика: Статті, Чернишов Георгій Михайлович | Оставить комментарий

Г.М. Чернишов Фінансове шахрайство як об’єкт кримінологічного дослідження

Чернишов Г.М. Національний університет “Одеська юридична академія”, аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (Чернишов Г.М. Фінансове шахрайство як об’єкт кримінологічного дослідження // Правове життя сучасної України: матер. Між-нар. наук.-практ. конф., при-свяченої ювілею академіка С.В. … Читать далее

Рубрика: Статті, Чернишов Георгій Михайлович | Оставить комментарий

Ізовіта А.М. «Злочинність в сфері ринкового обігу земель як об’єкт кримінологічного вивчення»

Ізовіта А.М. Злочинність в сфері ринкового обігу земель як об’єкт кримінологічного вивчення Постановка проблеми. Земля, як об’єкт ринкових відносин має виняткове значення для економічної діяльності суспільства, прямо або опосередковано впливаючи на виробництво всіх інших товарів та послуг. Включення землі як … Читать далее

Рубрика: Ізовіта Андрій Миколайович, Наукова діяльність, Статті | Оставить комментарий