.

Кафедра

Історія кафедри, як і уся історія університету, бере початок з юридичного факультету Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Кримінологічна наука у нашій державі пройшла у своєму розвитку різні етапи, серед яких були і періоди суспільного визнання, і десятиріччя вигнання з навчальних курсів. Знаменними стали шістдесяті роки, коли з’явилися перші фундаментальні роботи з кримінології.

Відродження кримінології не пройшло повз наукову думку юридичного факультету Одеського університету. У 1966 році на знову відкритому денному відділенні юридичного факультету була введена в навчальні плани не зовсім відома серед практичних працівників навчальна дисципліна — кримінологія. В роки панування в юридичній науці догматичних дисциплін, викладання кримінології, а фактично — соціології злочинності, свідчило не тільки про наукову сміливість, але і про впевненість у правильності початої справи.

Першими викладачами кримінології були старший викладач М.О. Єльчанінов, який розробив її курс, і кандидат юридичних наук Г.М. Ясинський, який працював у той час прокурором Одеської області. З 1967 по 1975 рік кримінологію викладав М.О. Єльчанінов, з 1975 по 1980 рік — професор Є.В. Додін, під керівництвом якого на факультеті були розпочаті перші кримінологічні дослідження. Становленню кримінології на юридичному факультеті значно сприяв професор В.П. Колмаков, який з 1967 по 1973 роки був деканом факультету й завідуючим кафедрою криміналістики, кримінального права та процесу. В.П. Колмаков створив і викладав новий спецкурс «Попередження злочинності неповнолітніх». Особливістю цього спецкурсу, який згодом читав доцент І.В. Постіка, є те, що він включав у себе розгорнуту порівняльну кримінологічну характеристику злочинності неповнолітніх, у тому числі в зарубіжних країнах, її причин, та засоби боротьби з нею.

Детальніше..

Україна, Одеса, 65009, Академічна, 2
тел.: (0482) , факс: (048) 714-94-20;
e-mail: criminology@onua.edu.ua;
http://inter.criminology.onua.edu.ua; criminology.onua.edu.ua